Çekirdek Ağ Çalışma Grubu

Kullanıcıya sunulan uygulama ve ihtiyaçların değişmesiyle beraber, bu uygulamaların çalışacağı altyapıların da beraberinde desteklenmesi ihtiyacı doğrultusunda, mobil dünyada yeni nesil teknolojiler üzerinde yoğun olarak çalışılmakta, hayata geçirilmekte ve gerek ITU, gerekse 3GPP kapsamında tanımlama çalışmaları yapılmaktadır. Teknolojik eğilimlerin ana sebebi uygulamaların artan kullanımı sebebi ile yüksek veri transferi ihtiyacının karşılanmasıdır. 1G ve 2G ile ses iletimi üzerinde odaklanılmışken, 3G ile veri iletimine geçilmiş, 4G ise çoğul-ortam iletimi odaklı olarak geliştirilmeye devam edilmiştir. Yurdumuzda kullanımına geçilmiş olan 4.5G ile video iletimi daha ön plana çıkarılmıştır. Günümüzde ise gerek mobil teknolojinin gelmiş olduğu düzey gerekse teknolojinin elverdiği uygulama ve servis çeşitliliği incelendiğinde 5G ile sağlanacak olan yeni nesil mobil teknolojiden beklentinin üç ana ihtiyacın karşılanması olduğu görülmektedir. Bu ihtiyaçlar temelde yüksek veri miktarı, servis hızı ve bağlantı sayısı olarak sınıflandırılabilir.

Donanım bağımlı mimariden, yazılım tabanlı mimariye geçişle birlikte mobil işletmecilerin tedarikçi bağımlılıklarının minimize edilmesi ve şebeke yönetiminin optimizasyonu ile son kullanıcıya sunulacak hizmet kalitesinde artış yaşanacaktır. Hâlihazırda kullanılmakta olan çekirdek şebeke altyapısının geliştirilmesi ve yeni teknolojilerin kullanılmaya başlaması amacıyla ülkemizde mobil iletişim hizmeti sunan işletmecilerin, tedarikçi şirketlerin, üniversitelerin ve teknoloji firmalarının katkıları ile çalışmaların yapılabileceği temel konu başlıkları şu şekilde belirlenmiştir:

 • Yönetim ve Orkestrasyon (MANO),
 • 5G Çekirdek Şebeke Elemanları,
 • Siber Güvenlik,
 • IMS Services Network Applications Mission Critical Services,
 • Cihaz Yönetimi - IOT Platform
 • Şebeke Bölümlendirme (Network Slicing)
 • Yazılım Tanımlı Ağ (SDN)
 • Network Capability Exposion Function - API tanımlamaları
 • Yetkilendirme - AAA
 • Şebeke Fonksiyonlarını Sanallaştırma (NFV)
 • Merkezi ve Dağınık Topolojiler
 • Kendi Kendine Organize Ağlar (Self Organizing Network)
 • Senkron ve Senkron Olmayan Ağ Fonksiyonları
 • Heterojen Ağlar (HetNet)

5GTR Forum kapsamında yer alan Çekirdek Ağ Çalışma Grubu üyeleri tarafından Türkiye’nin yeni nesil çekirdek şebekesine ilişkin toplantılarda ülkemiz kaynaklarını verimli kullanabilmek ve tüm dünyaya satılabilecek katma değerli teknolojik yerli ürünler sahibi olmak hedefi ile teknolojiler önem derecesine göre sınıflandırılarak

 • MANO,
 • 5G Çekirdek Şebeke Elemanları,
 • Siber Güvenlik

konularına yönelik çalışmaların yapılması kararlaştırılmış ve belirlenen üç konu başlığı üzerine alt çalışma grupları kurulmuştur. Söz konusu alt çalışma gruplarında üniversiteler, işletmeciler, tedarikçiler ve teknoloji firmalarının birlikte çalışmaları sonucunda çekirdek ağ konusu ile alakalı öncelikli olarak geliştirilmesi hedeflenen teknolojiler belirlenmiş ve ülkemiz için yol haritası önerilmiştir.