Faydalanıcılar

5G VADİSİ AÇIK TEST SAHASI TEST ŞEBEKE ALTYAPILARI FAYDALANICILARIN KULLANIMINA AÇILIYOR

8 Kasım’da BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen 5G Vadisi Açık Test Sahası Etkinliği’nde, ilk 5G test sinyalleri 5G Vadisi’nde yayınlanmış ve vadide yer alan test şebeke altyapıları tanıtılmıştı. 5G Vadisi Açık Test Sahası test şebeke altyapılarında test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm taraflar, 5G Vadisi Yürütme Kurulu adına Kurum’a başvurarak, yapılacak değerlendirmenin ardından, altyapılardan faydalanabilecekler. İlk başvurular değerlendirilmek üzere belirlenen son başvuru tarihi: 15 Ocak 2019

5G ve ötesi konulara yönelik çalışmalar gerçekleştiren üreticiler, girişimci teknoloji firmaları, işletmeciler, akademisyenler, araştırmacılar gibi tüm tarafların faydalanabileceği açık bir test-deneme alanı kurulması hedefiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) koordinasyonunda 5G Vadisi Açık Test Sahası (5GVATS) Projesi çalışmaları başlatılmıştır. Proje ile Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü, Bilkent ve ODTÜ yerleşkeleri ile BTK Merkez Binası arasındaki alanı kapsayacak bölgede 5G ve ötesine ilişkin uygulama ve teknolojilerin test edilebileceği bir ortamın oluşturulması amaçlanmıştır. Bu hedef doğrultusunda 5G Vadisi Açık Test Sahası İşbirliği Protokolü, BTK, Hacettepe Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Türk Telekomünikasyon A.Ş. ve Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından 15 Ağustos 2017 tarihinde imzalanmıştır.

5G VATS’dan 5G ve ötesi alanlarda çalışmalar yapan tüm paydaşların faydalanması, yeni Ar-Ge fırsatlarına olanak sağlayacak, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân sağlayan bir platformun hayata geçirilmesi öngörülmektedir.

Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilerde lider ülkelerden biri olması ve söz konusu teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sağlayacak stratejik işbirlikleri oluşturulmasına yönelik olarak, 5GVATS test altyapılarının kurulması sürecine katkıda bulunmak üzere 5GVATS Protokolü Tarafları ile 

  • Ulak Haberleşme A.Ş.,
  • i2i Bilişim Danışmanlık Teknoloji A.Ş., 
  • Netaş, 
  • Spark Ölçüm Teknolojileri A.Ş., 
  • Huawei Telekomünikasyon Dış Ticaret Ltd. Şti.

firmaları arasında 24 Temmuz 2018 tarihinde, 5G VATS’da test şebeke altyapıları kurulmasına dair beş ayrı mutabakat zaptı imzalanmıştır. 

Mutabakat zabıtları çerçevesinde 5G Vadisinde test şebeke altyapılarının kurulmasında son aşamaya gelinmiştir. 5G Vadisinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü’ndeki BTK Piyasa Gözetimi Laboratuvarı’nda, 8 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen 5G Vadisi Açık Test Sahası Etkinliği’nde, ilk 5G test sinyalleri 5G Vadisi’ne yayınlanmış ve vadide yer alan test şebeke altyapıları tanıtılmıştır. 5G Vadisi’nde yer alan beş test şebeke altyapısına ilişkin açıklamalar, altyapı bileşenleri, teknik özellikler ve altyapılar üzerinde gerçekleştirilebilecek çalışmalara ilişkin bilgilerin yer aldığı Faydalanıcı Bilgilendirme Broşürlerine ait linkler sayfanın sonunda yer almaktadır.  

5G Vadisi Açık Test Sahası Test Şebeke Altyapıları’nda test ve denemeler gerçekleştirmek isteyen tüm tarafların, 5G Vadisi Yürütme Kurulu adına Kurum’a, aşağıda linkleri yer alan  Başvuru Formu ve Taahhütname ile yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Başvuru sahipleri, 5G VATS Teknik Çalışma Grubu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından, belirlenecek takvim dahilinde altyapılardan faydalanabileceklerdir. 5G Vadisi Açık Test Sahası Test Şebeke Altyapıları’ndan yararlanmak isteyenlerin, ilk başvurular değerlendirilmek üzere, 15 Ocak 2019 tarihine kadar Kurum’a müracaat etmesi gerekmektedir.


Kurum Yazışma Adresi: 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Teknik Düzenlemeler Dairesi Başkanlığı

Eskişehir Yolu 10.Km No: 276 

06530 Çankaya/Ankara