Standardizasyon Çalışma Grubu

Ekonomik gelişmelerin süreklilik kazanması, üretilen mal ve hizmetlerin yalnız ulusal pazarlarda değil, dünya pazarlarında da alıcı bulması ile mümkün olmaktadır. Birbirleriyle yarışan dünyadaki ticaret payından daha çok yararlanmak ve tüketiciye daha iyi ürünler sunmak isteyen ülkeler, üreticilerini, bilimsel yöntemlerle geliştirilen standartları, üretimlerinde egemen kılmaya yönlendirmiştir.Uluslararası düzeyde geliştirilen ISO, IEC ve ITU standartları; toplumsal ihtiyaçları, pazar ihtiyaçlarını ve düzenleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut bulunmaktadır. Bu standartlar, ulusal güvenlik ve emniyet düzenlemelerinden kaynaklanabilecek yeni ticaret engellerinin oluşmamasına neden olurken aynı zamanda yeni teknolojilerin yaygınlaşmasına da yardımcı olmaktadır.

5GTR Forum altında 5G standardizasyon çalışmalarının önemine binaen Standardizasyon Çalışma Grubu kurulmuş olup bu grup 5G Standardizasyon faaliyetlerinin koordinasyonu, ekosistemin bilgilendirilmesi, patent, fikri mülkiyet hakları ve standardizasyon faaliyetleri konusundaki deneyimlerin paylaşılması kapsamında faaliyetlerini yürütmektedir.