Hakkında

Yeni Nesil Mobil Haberleşme Teknolojileri Türkiye Forumu (5GTR Forumu) Türkiye'nin 5G ve Ötesi teknolojilerine mümkün olan en yüksek ölçüde yerli ve milli imkanlarla geçebilmesi için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu öncülüğünde oluşturulmuş bir girişim olup 5GTR Forum'un fiziksel ağ, çekirdek ağ, standardizasyon ile hizmet ve uygulama çalışma gruplarında kamu kurumları, şirketler ve akademisyenler bir araya gelerek görüş alışverişinde bulunmakta ve ortak proje fikirleri geliştirmek üzere çalışmaktadır.

VİZYON

5G ve ötesi yeni nesil haberleşme sistemlerinde ulusal ve uluslararası pazarlarda yer alacak yerli/milli ürün, hizmet ve teknolojiler geliştirilmesini sağlamaktır.

MİSYON

Türkiye'nin yerlileşmeye yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinde Ülkemiz için önceliklerin, somut hedeflerin ve yol haritalarının belirlenmesi; ekosistemde yer alan tüm Kurum, Kuruluş ve Şirketler arasında ortak çalışmalar ve işbirlikleri için bir ortam oluşturulması; katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin üretilmesine ortam sağlanması; 5G ve Ötesi yeni nesil haberleşme teknolojilerinde bilgi, tecrübe ve deneyimlere ilişkin bir bilgi havuzu ve paylaşım platformunun oluşturulmasıdır.