5G Vadisi Açık Test Sahası

5G Vadisi Açık Test Sahası, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve elektronik haberleşme işletmecileri Türk Telekomünikasyon A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. tarafından oluşturulacak ve 5G ve Ötesi teknolojilerin ARGE, ÜRGE ve testlerinin yapılabileceği açık bir test sahasıdır. 5G Vadisine ilişkin olarak imzalanan protokol taraflarının temsilcilerinden oluşan 5G Vadisi Yürütme Kurulu bu kapsamda çalışmalarına başlamıştır. Bahse konu bölge aynı zamanda 5G ve ötesi teknolojilerle birlikte haberleşme teknolojilerinin daha fazla kullanılacağı dikey endüstriler olarak adlandırılan bilgi ve eğlence, sağlık, enerji, ulaşım ve tarım gibi sektörlerin temsilcilerini bünyesinde barındırmakta olup, yüz bine yakın üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmaktadır. 5G Vadisi Açık Test Sahası’ndan akademisyenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri ve start-up’lar gibi 5G ve Ötesi konularda çalışmalar gerçekleştiren tüm tarafların faydalanacağı, elektronik haberleşme sektörünün tüm paydaşları için yeni ARGE fırsatlarına olanak sağlayacak, kamu-üniversite-işletmeci-sanayi işbirlikleri bağlamında etkili araştırmalar ve projeler yürütülmesine imkân sağlayacak bir platform oluşturulması hedeflenmektedir.

Halihazırda 5G Vadisi Yürütme Kurulu belirlenen misyon ve vizyon çerçevesinde çalışmaların hayata geçebilmesi adına faaliyetlerini sürdürmektedir.