Fiziksel Ağ Çalışma Grubu

5G ve ötesi haberleşme teknolojileri, önceki nesillerle karşılaştırılamayacak özellikler ve uygulama alanları vadetmekte olup, özellikle dikey sektör uygulamalarında da kullanılacak olmasıyla, yüksek bant genişlikleri ihtiyacına ek olarak, kimi uygulamalarda çok düşük gecikme süresi gereksinimlerinin ve binlerce cihazın aynı anda haberleşme ihtiyacının karşılanması gerekecektir. 5G ve ötesi haberleşme sistemlerinin gereksinim duyacağı teknolojik yetenekler için, daha yüksek frekanslarda çalışmalar, spektrumun daha verimli kullanımı ve yönetilmesine yönelik araştırmalar, uygun spektrum paylaşım tekniklerinin uygulanması, yeni ağ mimarileri gibi geliştirilmesi gereken birçok alan bulunmaktadır. Fiziksel Ağ Grubu tarafından çalışmaların ve araştırmaların yürütüldüğü başlıca konular aşağıda listelenmektedir:

  • Yeni Radyo (New Radio)
  • Cloud RAN
  • Entegre Anten ve Radyo Ürünleri
  • Çoklu Anten (Massive MIMO) Tasarımı
  • Milimetre Dalga (Milimeter Wave)
  • Optik Haberleşme ve Teraherzt Sistemleri
  • Yeni Dalga Formları ve Tasarımı
  • Kanal Modelleme (Channel Modelling)
  • Düşük Güçlü Telsiz Erişim Noktaları (Small Cell)